VIII Festival Vertixe Sonora 2020
InTerAcción 2020

Estudo de lonxitudes e duracións

Nervadura

9/11/2020 - 23/11/2020

En Estudo de lonxitudes e duracións propoñemos unha instalación de tenues sons de rozamento de diferentes duracións que pode activarse como un xogo.

Luns 9, 16 e 23 de novembro de 2020
Instalación educativa para 3-6 anos
Equipo Nervardura
San José de la Guía
Proxecto beneficiario do programa O teu Xacobeo no marco do programa EN RUTA 2020