Colofón

Esta nova versión da web de Vertixe Sonora fíxose pública en xullo de 2018.

Foi deseñada e programada por Berio Molina empregando WordPress.