VIII Festival Vertixe Sonora 2020
Da arte sonora e da música contemporánea 2020
Proxección

A lira do deserto

Manuel del Río, Enrique X. Macías

11/11/2020 - 19/4/2021

Proxección en aberto para centros escolares do filme documental de Manuel del Río Enrique X. Macías A lira do deserto

Mércores 12.11
Martes 23.03
Luns 19.04