Repertorio

Çolak, Murat
1984. Turquía

Râh

22 de Novembro de 2015
Verbum. Vigo
Festival Vertixe
Comisionada por
Vertixe Sonora
7 instrumentos
acd, cb, electrónica, p, perc, sax, vc