Repertorio

Carmona, Óscar
1975. Chile

Artificial

Verbum. Vigo
Festival Vertixe 10
Comisionada por
Vertixe Sonora
Co apoio de
Ibermúsicas
4 instrumentos
electrónica, perc, vl, vla

Carmona, Óscar
1975. Chile

Teatro psicopático

21 de Setembro de 2016
Museo de Arte Contemporánea Gas Natural Fenosa. A Coruña
Do Audible
Comisionada por
Vertixe Sonora
9 instrumentos
actor, cb, e-guit, electrónica en vivo, perc, pno, sx, tpta, vc