Repertorio

Castillo, Francisco
1983. México

Ideario

25 de Xuño de 2015
Auditorio CGAC. Santiago de Compostela
Música e Arte: Correspondencias Sonoras
Comisionada por
Vertixe Sonora
Co apoio de
http://www.colum.edu/
3 instrumentos
fl, sx, vc