Repertorio

Cohen-Elias, Sivan
1976. Israel

To move you Stay

25 de Setembro de 2012
Auditorio CGAC. Santiago de Compostela
Música e Arte
Comisionada por
Vertixe Sonora
4 instrumentos
cl, p, sax, vc