vertixe 10

Vía latina

Domingo 11 Decembro / 18:00H
Auditorio do Concello
Vigo

En Vía Latina, que saía de Roma pola Porta Latina e probablemente era a máis antiga da rede viaria romana, o GRUP INSTRUMENTAL, Premio Nacional de Música 2005, propón roterios singulares que reconectan a actualidade dos diferentes pobos da península a través do son, nunha visión próxima á profecía integracionista aspiración do nobel José Saramago.

HELGA ARIAS (Bilbao, 1984) A Common Sense of Self (2018, rev. 2022) para frauta, clarinete, piano, violín e violonchelo
SARA MÍNGUEZ (Madrid, 1978) Kopflos/Acéfalo (2020) para piano, violín e violonchelo
LUIS TINOCO (Lisboa, Portugal, 1969) Aleppo (2020) para clarinete, piano e violín
OSCAR COLOMINA I BOSCH (Valencia, 1977) Tres nocturnos (2006-18): Crime (2006) · Rotting Wood and Damaged Iron (2018) · Through the wound (2009) para violín, violonchelo e piano
ANDREIA PINTO-CORREIA (Lisboa, Portugal, 1971) Este branco silêncio (2010) para frauta, clarinete, piano, violín e violonchelo

GRUP INSTRUMENTAL DE VALÈNCIA José Mª Sáez-Ferriz frautas | José Cerveró clarinetes | Carlos Apellániz piano | Mª Carmen Antequera violín, violonchelo | Joan Cerveró director