Programa de actividades para introducir a música contemporánea nos máis xóvenes en colaboración cos profesores do Ensinanzas Primaria e Secundaria, Academias de Música, Escolas de Música, Conservatorios Profesionais e Superiores de Galicia e Universidades. O pograma inclúe actividades de aula e a asistencia gratuita os concertos de Vertixe Sonora así coma ós ensaios do ensemble, interacción cos compositores que nos visitan e montaxe de pezas musicais especialmente deseñadas para os respectivos niveis educativos… e que permiten en definitiva ter un coñecemento activo e miúdo da música contemporánea e unha vivencia global do feito musical.