Neste apartado presentamos unha mostra dos distintos enfoques que ofrece a aplicación de variables tecnolóxicas e o contacto cos novos medios. Inclúe obradoiros e concertos de música electrónica experimental arredor de MARCO