Vertixe 11

Resistencia á corrosión

Sábado 14 Outubro / 19:00H
Marco
Vigo

Sesión de hardcore sonoro e brutalidade ruidista. A corrosión é produto da acción dunha substancia sobre outra, é un proceso natural e espontáneo que tende a devolver os materiais á súa forma de maior estabilidade ou menor enerxía interna. A forma máis común de protexer un elemento da corrosión é illando a súa superficie para que non entre en contacto con substancias que o poidan degradar.

YANN ROBIN Arte do Metal II (2007) saxofón baixo, electrónica en vivo (2015)
VÍCTOR IBARRA Coñecemento (Insight)* (2023) saxofón barítono
IVÁN FERRER-OROZCO Resistenza a corrosión (2018) saxofón baixo e jockey de medios electrónicos
*Estrea absoluta

VERTIXE SONORA  Pablo Coello saxofóns baixo e barítono | Iván Ferrer-Orozco medios electrónicos