• Edicións:

Deseñada por Roberto Alonso Trillo xunto ao equipo formado por Christopher Keyes, Eric H.C. Chow, Sathya Naidu e Vesper Lee do Centro de Recursos de Aplicacións da Universidade Católica de Hong Kong, esta aplicación (versión mac, versión android) é unha ferramenta fantástica para coñecer o violín contemporáneo a través da análise exhaustiva e a explicación da grande variedade de técnicas estendidas que xurdiron no pasado século .

O seu contido exhaustivo combina pequenas definicións textuais con exemplos notacionais e vídeos demostrativos, e servirá como excelente punto de partida para que os estudantes de violín poidan abordar a preparación dunha música desafiante e a exploración e descubrimento de novas sonoridades por parte dos compositores. A aplicación permite ao usuario buscar contidos específicos (é dicir, compositor, título da obra, nome da técnica) e ten unha sección adicada aos novos compositores para cargar mostras da súa música que poderían ampliar a selección actual de técnicas e solucións notacionais. Agardamos que resulte útil e inspiradora como ferramenta performativa e compositiva