IV Festival Vertixe Sonora 2016
cAuSaL 2016
Curso

CREATIVIDADE SONORA

Michelle Agnes

Xoves 10 Novembro / 11:00H

FORO INTERNACIONAL cAuSaL16.
Obradoiros, cursos e conferencias de arte sonora e música contemporánea
En colaboraci n co Departamento de Composici n do Conservatorio Superior de Música de Vigo e o Grupo de Inves gaci n DX7 da Universidade de Vigo. Espazo de discusión ao redor da composición de música contemporánea no que compositores cunha traxectoria consolidada e novas promesas do panorama internacional falarán dos procesos crea vos que se agochan detrás do seu traballo. cAuSaL está aberto a compositores, instrumen stas, estudantes e aquelas persoas interesadas no acontecer sonoro que desexen achegarse.
Obradoiros – Facultade de Belas Artes de Pontevedra

ENTRADA GRATUITA ATA COMPLETAR CAPACIDADE
Luns 10 e martes 11 de outubro
mañás 11:00 a 13:00 h. / tardes 16:30 a 19:30 h. CREATIVIDADE SONORA con Michelle Agnes