ESPAÑA ESPAÑA! 2023

Corrosion resistance

Domingo 5 Novembro / 19:00H
Residencia de Estudiantes
Madrid

Sesión de hardcore sonoro e brutalidade ruidista. A corrosión é produto da acción dunha substancia sobre outra, é un proceso natural e espontáneo que tende a devolver os materiais á súa forma de maior estabilidade ou menor enerxía interna. A forma máis común de protexer un elemento da corrosión é illando a súa superficie para que non entre en contacto con substancias que o poidan degradar.

YANN ROBIN Art of Metal II (2007) saxofón baixo, electrónica en vivo (2015)
VÍCTOR IBARRA Insight* (2023) saxofón barítono
IVÁN FERRER-OROZCO Corrosion Resistance (2018) saxofón baixo e jockey de medios electrónicos

VERTIXE SONORA  Pablo Coello saxofóns baixo e barítono | Iván Ferrer-Orozco medios electrónicos 

vídeos