VII MIHLSons-XXI 2019
cAuSaL 2019
Clase Maxistral

O repertorio ibérico para percusión

Noé Rodrigo

martes 30 abril / 17:00H
MIHL
Lugo

Clase Maxistral
Noé Rodrigo percusión