V Do Audible 2017
Concerto

Música (in)visible

TaG

sábado 18 noviembre / 19:30H
EXTO EDIFICIO MUSEO DE PONTEVEDRA
Pontevedra

A música ten un impacto moi forte na percepción visual como ben pode apreciarse, por exemplo, nas bandas sonoras das películas. Tamén o aspecto visual dun recital ten unha signi ca va in uencia na percepción da música. O sen do visual é preponderante e está hoxe máis que nunca desenvolvido, polo que non é sorprendente que podamos a rmar que escoitamos un concerto tamén cos ollos. A música que propoñemos subliña este feito combinando obras con tex- turas moi sensuais cun enorme potencial para suxerir fortes imaxes visuais nos oíntes: os sons espectrais de Sciarrino e Scelsi, as poderosas oscilacións en Schaukel (Randeeira), a puxanza rítmica en Rolda ou o forte contraste do branco e o negro en Schwarzweiss (branco/ negro). Por úl mo a obra de Mischa Käser fai referencia á gura do ar sta Max Ludwig Nansen na novela Der Deutschstunde (traducida como Lección de alemá) de Sigfried Lenz.

Integrado por 8 músicos de Winterthur e os seus arredores e fundado en 1992, o Ensemble TaG ocupa un lugar central na vida cultural da cidade de Winterthur (Suíza) e é ensemble residente no Theater am Gleis (TaG) desta cidade. Firmemente comprome do coa produción musical actual, tal como demostran as súas moitas estreas de obras de compositores e compositoras contemporáneos, elaboran proxectos conxuntos con colaboradores habituais como a Vila Sträuli e o Conservatorio de Winterthur, así como tamén con ins tucións musicais tales como o Kammerchor Winterthur e a Zürcher Hochschule der Künste.

EDU HAUBENSAK. Schwarzweiss para piano só
STEFAN KELLER. Schaukel para piano violín e viola
SALVATORE SCIARRINO. Piano Trio Nr. 2 para violín, violonchelo e piano GIACINTO SCELSI. Dúo para violín e chelo
MISCHA KÄSER Das Bild des M.L.N. (1983) para violín só
FRANCO DONATONI Ronda para violín, viola, violonchelo e piano

TAG: Mateusz Szczepkowski, violín | David Schnee, viola | Alex Jellici, violonchelo | Rafael Rü, piano