vertixe 9
Instalación

Aquatic

Henrique Fernandes, Jorge Quintela (Sonoscopia)

13/12/2021 - 21/12/2021
CEIP Froebel
Pontevedra

Aquática é un dispositivo de instalación/control de son e xeración automática dun conxunto de obxectos sonoros/dispositivos visuais, distribuídos polo espazo de intervención.

Os obxectos que o integran empregan a captura de son e a proxección de luz desde e sobre un conxunto de líquidos, así como diversos elementos electromecánicos, como bombas de aire e dispositivos de indución e transmisión de son.

Aquática, forma parte dun conxunto de pezas/ instalacións sonoras desenvolvidas arredor de «Agua» das que destacamos: (Sub Lumia, 2018), (Desvio, 2020/21), (Éter, 2021), (Liquid Estesia, 2021),…

SONOSCOPIA

Asociación para a creación, produción e promoción de proxectos artísticos e educativos, centrada nas áreas da música experimental, a investigación sonora e as súas interseccións transdisciplinares.  Desde a súa creación en 2011, produciu máis de 600 eventos, creacións artísticas, actividades educativas e publicacións.  Estivo presente en preto de 20 países europeos, así como en xeografías tan afastadas como Estados Unidos, Líbano, Xapón, Tunisia ou os Emiratos Árabes Unidos.  Entre as súas creacións destacan os proxectos Phonambient, INsono, Phobos – Disfunctional Robotic Orchestra e Phonopticon.  En Portugal, Soncopia é socio de entidades como Fábrica das Artes/CCB, Teatro Nacional São João, Fundação de Serralves, Cine‑Teatro Louletano, GNRation e Teatro de Ferro.  Tamén conta cun espazo situado no Porto, con pequenos estudios equipados e preparados para a concepción e produción de traballos creativos e científicos, residencias e presentacións informais, tendo acollido a centos de artistas de todo o mundo.  A sonoscopia é unha estrutura apoiada pola República Portuguesa – Cultura/Dirección Xeral das Artes.