LATEXOS 22
ALÉN. Obradoiros instrumentais de música contemporánea 2022
Master Class

A guitarra hoxe

Nuno Marques

jueves 24 marzo / 16:00H
Auditorio Andrés Gaos
A Coruña

Charla-demostración a cargo de Nuno Pinto, solista de Vertixe Sonora,  para adentrarse na guitarra clásica e eléctrica nos seus usos da música clásica actual.

Duración: 60’

Contidos:
–evolución do repertorio de guitarra clásica desde a segunda meted do sécalo XX.
-usos da guitarra eléctrica no repertorio contemporáneo
–exposición de técnicas instrumentais (e notacións) propias das creación musical contemporánea.
–análise das exixencias do repertorio de nova creación.
–trazando un perfil do oficio de guitarrista no repertorio actual.

 

LATEXOS. Actividade subvencionada pola Deputación da Coruña