Presentación

Director musical e saxofonista de Vertixe Sonora desde a súa formación en 2010, ten realizado máis de 150 estreas absolutas de compositores de todo o mundo, contribuíndo ao desenvolvemento do repertorio de saxofón para instrumento solo, cámara e ensemble con ou sen electrónica. É colaborador habitual da Real Filharmonía de Galicia, catedrático de saxofón e profesor de música contemporánea no CSM A Coruña.