Presentación

Compositor e músico especializado en medios electrónicos. As súas obras foron premiadas e recoñecidas en diversas convocatorias internacionais nos ámbitos da música instrumental, electroacústica e mixta. Artista en residencia en entidades de México, Argentina, Francia, EUA, España, Alemania, Canadá, Argentina, Corea del Sur y Chipre. Realiza tamén unha activa labor como intérprete de medios electrónicos tanto en proxectos individuais e como sideman, colaborando continuamente con grupos e solistas de España e o estranxeiro. En 2004 foi compositor en residencia do Ensemble Contemporáneo de Montreal e en 2019 do Ensemble TROPI en Buenos Aires. Entre 2013 e 2020 foi produtor e membro do grupo Neoeprcusión. En 2019 foi nomeado membro do Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. En 2021 foi premiado pola International Computer Music Association co ICMA Music Award 2021. Desde 2016 colabora asiduamente con Vertixe Sonora como compositor e como músico de medios electrónicos, así como na dirección de son.