Presentación

GL
Interesada en tódolos ámbitos da música e especializada no mundo da música clásica contemporánea, Helena Sousa Estevez, acordeonista, colabora de maneira continua con compositores a nivel solista ou con ensembles ou orquestras. Destacan proxectos ca Real Filharmonía de Galicia, Vertixe Sonora ou Ensemble Linea, ademais de ser co-fundadora de Inner Duo. Participa en diversos festivais internacionais destacando IMPULS Festival – Festival für Neue Musik, Festival Musica – Festival international de musiques d’aujourd’hui, ou North Sea Round Town.

Realizou os seus estudos de Superior en Musikene-Centro Superior de Música do País Vasco, e de Master en Estrasburgo, Francia, na HEAR-Haute Ecole des Arts du Rhin. Actualmente reside nos Países Baixos.

ES
Interesada en todos los ámbitos de la música y especializada en el mundo de la música clásica contemporánea, Helena Sousa Estévez, acordeonista, colabora de manera continua con compositores a nivel solista o con ensembles u orquestas. Destacan proyectos con la Real Filharmonía de Galicia, Vertixe Sonora o Ensemble Linea, además de ser co-fundadora de Inner Duo. Ha participado en diversos festivales internacionales destacando IMPULS Festival – Festival für Neue Musik, Festival Musica – Festival international de musiques d’aujourd’hui, o North Sea Round Town.

Realizó sus estudios de Superior en Musikene-Centro Superior de Música del País Vasco, y de Master en Estrasburgo, Francia, en la HEAR-Haute Ecole des Arts du Rhin. Actualmente reside en Países Bajos.