V Festival Vertixe Sonora 2017
Concerto

Vértices Hápticos

Roberto Alonso e Tychonas Michailidis

Wednesday 25 October / 20:30H
MARCO
Vigo

Cal é a orixe do son? Podemos rastrexar os seus vértices? O intérprete respondería: “o son emerxe do movemento, está ligado á dimensión xestual, háptica ou táctil…”. Pero esta dimensión, definida por unha causalidade poiética (que convirte o non-ser en ser, segundo Platón), permanece oculta cando nos abandonamos ao acto de escoita, desde unha perspectiva puramente perceptual, psicofisiolóxica ou analítica. Neste proxecto exploraremos catro vértices potenciais do son –o silencio, o xesto, o ruído, o espazo– trazados timidamente a partires dunha serie de dispositivos de retroalimentación háptica.

TYCHONAS MICHAILIDIS. Vértices Hápticos (2017)
Roberto Alonso violín
Tychonas Michailidis dispositivos hápticos e electrónica