VI Festival Vertixe Sonora 2018
Alien 2018
Masterclass

Usos da guitarra eléctrica en contextos de música contemporánea

Steffen Ahrens

Saturday 6 October / 10:00H
Conservatorio Superior De Música
Vigo

Horario: 10:00h.-14:00h.