Mondo 2020
Concerto

Festival DME

S. Carvalho, Â. da Ponte, P. Ferreira-Lopes, J. C. Hernández, V. Ibarra, E. X. Macias

Saturday 22 February / 21:00H
Centro Cultural Raiano
Idhana-a-Nova, Portugal

Sara Carvalho (Portugal, 1970) slumscape (2017)
frauta baixo, violonchelo e piano amplificados

Ângela da Ponte (Portugal, 1984) Lá No Água Grande (2017)
frauta, violonchelo, piano e electrónica

Paulo Ferreira-Lopes (Portugal, 1964) adE (2010)
saxofón soprano e electrónica en vivo

Juan Camilo Hernández1 (Colombia, 1982) Emergence (2005/rev. 2020)
frauta, violonchelo e electrónica en vivo

Victor Ibarra (México, 1978) Sofferte…lontano (2013)
saxofón, violoncelo, piano

Enrique X. Macías (España, 1958-1995) Cadencias e interludios / Percurso (1992)
piano e electrónica en vivo

1Co apoio de SACEM

VERTIXE SONORA
Clara Saleiro frauta | Pablo Coello saxofón | Lucía Pérez violonchelo | David Durán piano

En colaboración coa 8º edición do Festival Vertixe Sonora