VII MIHLSons-XXI 2019
Concerto, conferencia

ENRIQUE X. MACÍAS: Material – Rizoma

Vertixe Sonora

Tuesday 23 April / 20:00H
CMUS Xoán Montes

Conferencia
Paco Yáñez relator

Concerto
PROGRAMA
Enrique X. Macías Cadencias e Interludios / Percurso I (1992)

VERTIXE SONORA
David Durán piano / Ángel Faraldo electrónica