V Festival Vertixe Sonora 2017
Concerto

Doll garden

Defunensemble

Friday 3 November / 20:30H
MARCO
Vigo

Defunensemble é un conxunto electroacústico de Finlandia. A súa misión é programar pezas nas que os medios electrónicos estean involucrados no espectáculo. Xa sexa un parche de max ou pd, sinte zador, guitarra eléctrica ou calquera outro dispositivo electrónico que o compositor dispuxese na instrumentación. Estes dous concertos en Vigo e Pontevedra dan unha idea completa do mundo musical defunensemble. No primeiro concerto se presentan encomendas realizadas polo ensemble os derradeiors anos ademáis dunha peza da histórica da vangarda electrónica en Finlandia arranxada especialmente para defunensemble, Oigu-S de M. A. Numminens. Co apoio do Arts Promo on Centre Finland.

PERTTU HAAPANEN. Doll Garden (fr, cl, arp, pno, vlc, el) 12 min.

SAMI KLEMOLA. Peak (bcl, pno, vlc, el) 6 min.

CHRISTIAN WINTHER CHRISTENSEN. 5 Hyperrealis Songs (frauta, cl, arp, pIno, vlc, electronics) 12 min.

M. A. NUMMINEN. Oigu-S (arr. Klemola 2016) (fr, cl, arp, pno, vlc, el) 8 min.

HIKARI KIYAMA. Death Metal Rock with Headbang (fr, cl, arp, pno, vlc, obxectos, el) 12 min.

DEFUNENSEMBLE Hanna Kinnunen frauta | Mikko Raasakka clarinete | Lily-Marlene Puusepp arpa | Emil Holmström piano | Markus Hoh cello | Timo Kurkikangas electrónica | Anders Pohjola electrónica | Marko Myöhänen electrónica | Sami Klemola director artístico