Repertorio

Movio, Simone
1978. Italia

Incanto III

27 de Novembro de 2012
Auditorio CGAC. Santiago de Compostela
Música e Arte: Correspondencias Sonoras
Comisionada por
Vertixe Sonora
3 instrumentos
perc, pno, sx