Repertorio

Mendoza, Alfonso
1988. México

Quebranto

16 de Xuño de 2015
CGAC. Santiago de Compostela
Música e Arte
Comisionada por
Vertixe Sonora
3 instrumentos
electrónica, perc, sax