Repertorio

Idrobo, Leonardo
1977. Colombia

Wood table stainless steel

19 de Xuño de 2018
Auditorio CGAC. Santiago de Compostela
Música e Arte
Comisionada por
Vertixe Sonora
Co apoio de
Swiss Arts Council Pro Helvetia
5 instrumentos
electrónica, p, perc, sax, vc