Repertorio

Idrobo, Leonardo
1977. Colombia/Suiza

Wood table stainless steel

19 de Xuño de 2018
Auditorio CGAC. Santiago de Compostela
Música e Arte: Correspondencias Sonoras
Comisionada por
Vertixe Sonora
Co apoio de
Swiss Arts Council Pro Helvetia
5 instrumentos
electrónica, perc, pno, sx, vc